Home Nieuws EURO TOP CONCEPT & KLAAS

KLAAS gaat steeds een stap verder. de Aluminium kranen en verhuisliften van KLAAS hebben op de Belgische markt de laatste 20 jaar van een enorme opmars genoten. Zowel de evolutie van de kranen en verhuisliften als de goede samenwerking met de Belgische invoerder EURO TOP CONCEPT maken dit tot een succesverhaal. EURO TOP CONCEPT stelt dan ook graag de nieuwste evolutie van de KLAAS machines voor, de hybride alu-kranen waarbij keuze kan gemaakt worden tussen diesel- of elektro motor. Zo helpt KLAAS mee aan een groenere planeet. (stand B62)

KLAAS va toujours plus loin. Les grues en aluminium et les lifts mobiles de KLAAS ont considérablement progressé sur le marché belge au cours des 20 dernières années. L’évolution des grues et des lifts mobiles ainsi que la bonne coopération avec l’importateur belge EURO TOP CONCEPT en font une réussite. EURO TOP CONCEPT est donc heureux de présenter la dernière évolution des machines KLAAS, les grues hybrides aluminium où un choix peut être fait entre moteur diesel ou électrique. C’est ainsi que KLAAS contribue à créer une planète plus verte. (Stand B62)