VDAB is er voor zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers. Onze drie grote pijlers: bemiddelen, opleiden en loopbaan. Door te  bemiddelen wil VDAB zoveel mogelijk vacatures invullen en zoveel mogelijk werkzoekenden aan een job helpen. Om een geslaagde match te kunnen maken tussen de werkzoekenden en de vacatures, moeten we de talenten van onze werkzoekenden ontwikkelen door hen uitstekende opleidingen aan te bieden, zowel in onze eigen opleidingscentra als via werkplekleren in bedrijven. Ook mensen die aan het werk zijn, willen we maximaal stimuleren om het beste te halen uit hun loopbaan via begeleiding, advies, informatie en opleiding.