UPTR vertegenwoordigt de Belgische Transport- en Logistieke ondernemers op een regionaal, nationaal en Europees niveau.

UPTR biedt een brede waaier van diensten en juridische bijstand aan en dit alles om de administratieve last van de transport- en logistiekeondernemingen van vandaag te verminderen.

In samenwerking met FEDIEX, de beroepsfederatie die bedrijven verenigt die actief zijn in ontginning en veredeling van onbrandbaar gesteente, zal UPTR aanwezig zijn op Matexpo!

In alle dossiers (economisch, fiscaal, sociaal, milieu, …), ongeacht haar gesprekspartners (vakbonden, administratie, federaties, ministeriele kabinetten, media…), voert UPTR dag na dag haar lobbyactiviteit uit met steeds dezelfde leuze: “Respecteer onze ondernemers”.

Een verwittigd man is er twee waard! Dat is waarom de UPTR-medewerkers er dagelijks aan werken om de UPTR-leden op de hoogte te houden van de vele ontwikkelingen in een sector, die politiek zo onder vuur wordt genomen, als de sector van het wegtransport.