Een succesvolle strategie op de internationale markten

Dankzij de duurzame uitbreiding van het wereldwijde verdeel- en servicenetwerk, aanzienlijke investeringen in de eigen productiecapaciteit en de voortdurend verdere ontwikkeling van een steeds meer gediversifieerd productaanbod behoort de Belgische Keestrack-groep vandaag tot een van de sterkst groeiende leveranciers op de internationale verwerkingsmarkt.

De duurzame omzetgroei van de Keestrack-groep werd de voorbije jaren in het bijzonder gekenmerkt door de sterke groei van het aandeel van de brekerinstallaties in de totale verkoop.

Een sterke globale positie

Met in totaal zo’n 700 medewerkers verdeeld over vijf productie- en distributiesites evenals 70 verdelers en servicepartners in 52 landen, is Keestrack vandaag wereldwijd vertegenwoordigd en kan het bedrijf deze positie consequent verder versterken in sleutelmarktregio’s (Zuid-Amerika, Azië). De bedrijfsresultaten vertonen dezelfde positieve evolutie: na een globale omzet van zo’n 85 miljoen euro in 2016, rekent de Keestrack-groep, opgericht door de huidige CEO Kees Hoogendoorn en nog steeds in familiehanden, voor 2018 op een omzet van meer dan 100 miljoen euro, wat een stijging van zo’n 20 procent vertegenwoordigt.

Naast de versterkte marketinginspanningen, is deze grote groei ook het gevolg van het toenemende aandeel van de brekerinstallaties in het totale verkoopvolume van het bijzonder veelzijdige Keestrack-aanbod van mobiele zeef- en breekinstallaties, met 22 modellen verdeeld over zes productreeksen. De voorbije jaren werd duurzaam geïnvesteerd in de eigen ontwikkelings- en productiecapaciteit van de kaak-, percussie- en kegelbrekers voor het brekeraanbod dat momenteel in alle belangrijke sectoren van de minerale grondstoffen en de recyclagesector wordt ingezet. Met betrekking tot het aandeel van de brekerinstallaties, dankt Keestrack vandaag zo’n 50 % van zijn totale resultaat aan het duurzaam hogere meerwaardepotentieel van de mobiele brekers, die technologisch geavanceerder zijn dan de conventionele zeefinstallaties.

Baanbrekende technologie op de markt

Hoewel de buitengewone mobiliteit, dankzij de compacte transportafmetingen en het geoptimaliseerde bedrijfsgewicht, zelfs in de hoge prestatiesklassen al lange tijd typerend is voor de Keestrack-technologie, kunnen we nu ook spreken van een echte doorbraak van de hybride aandrijvingen, die Keestrack sinds enkele jaren aanbiedt voor alle zeef- en brekerinstallatiereeksen. Ongeveer 30 % van alle Keestrack-installaties wordt nu als diesel-elektrische uitvoering geleverd, waarvan een deel met de optionele, volledig elektrische plug-inwerking. Het aandeel van de hybride uitvoeringen is voor de zware brekerinstallatiereeksen zelfs gestegen tot 90 procent.

Met de volledige flexibiliteit van de geïntegreerde dieselmotor, bieden de hybride en electic plug-in Keestrack-installaties aanzienlijke besparingsmogelijkheden voor de totale bedrijfskosten: minder onderhoudskosten, een hogere beschikbaarheid, langere levenscycli, een beperktere milieu-impact en een onmiddellijke verlaging van de energiekosten zijn volgens Keestrack de belangrijkste voordelen van de uiterst efficiënte elektrische aandrijvingen.

Geïntegreerd machinebeheer

Argumenten die Keestrack ook aanhaalt om de grotere mogelijkheden voor netwerking van de met intelligente sturingstechnologieën uitgeruste installaties te promoten. Op basis van realtime gegevens zorgt het satellietgestuurde GPS-communicatiesysteem Keestrack-er reeds vandaag voor een gelokaliseerde afstandsmonitoring van operationele machines. Elke storing of fout wordt onmiddellijk gemeld, de belangrijke prestatiewaarden (bedrijfsuren, verbruik, brekerinstellingen, productiecapaciteit, enz.) worden permanent gedocumenteerd via een internetgebaseerd gebruikersportaal en dragen zo bij tot een optimalisering van de machinewerking en de operationele onderhoudsorganisatie.

Het satellietgestuurde machinebeheerssysteem Keestrack-er documenteert de prestatie­gegevens in realtime en biedt interactieve toegang tot sturingsfuncties en machine-instellingen.

Geautomatiseerde routines voor diagnose, onderhoud en productieanalyse verzekeren de optimale beschikbaarheid en rendabiliteit van de verwerkingsinstallaties in steengroeve- of recyclageopstellingen.